Máy trộn khí động dạng xe đẩy cho thùng 200 lit
29,Th5,2017

TU  Máy trộn khí động nâng hạ dạng xe đẩy kết hợp motor pit tông Kết hợp motor khí động pit tông 1hp Kết hợp motor dạng cánh quạt đạt...