TS-P58
12,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Sắt Chất liệu ống xả Inox Lối nguyên liệu ra vào 1” Chiều dài ống xả 35” Chất liệu thích hợp Bền với axit và kiềm...

TS-P28
11,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Sắt Chất liệu ống xả Sắt Lối nguyên liệu ra vào 1” / ¾” Chiều dài ống xả 40” Có thể hút lên cao 2.5m / Độ...

TS-P38
10,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Sắt Chất liệu ống xả Inox Lối nguyên liệu ra vào 1” / ¾” Chiều dài ống xả 40” Chất liệu thích hợp Bền với axit...