T-200
16,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Hợp kim nhôm Chất liệu ống xả Inox Hút nước ( L / phút ) 100 ~ 200 L Nhiệt độ cao nhất ( 0C )...

T-RP 1:1
15,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Hợp kim nhôm Chất liệu ống xả Sắt / Inox Hút nước ( L / phút ) 40 L Nhiệt độ cao nhất ( 0C )...

T-RP 5 : 1
14,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Hợp kim nhôm Chất liệu ống xả Inox Hút nước ( L / phút ) 36 L Nhiệt độ cao nhất ( 0C ) 80 Độ...

T-RP 10:1
13,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Hợp kim nhôm Chất liệu ống xả Inox Hút nước ( L / phút ) 24 L Nhiệt độ cao nhất ( 0C ) 80 Độ...

TS-P58
12,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Sắt Chất liệu ống xả Inox Lối nguyên liệu ra vào 1” Chiều dài ống xả 35” Chất liệu thích hợp Bền với axit và kiềm...

TS-P28
11,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Sắt Chất liệu ống xả Sắt Lối nguyên liệu ra vào 1” / ¾” Chiều dài ống xả 40” Có thể hút lên cao 2.5m / Độ...

TS-P38
10,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Sắt Chất liệu ống xả Inox Lối nguyên liệu ra vào 1” / ¾” Chiều dài ống xả 40” Chất liệu thích hợp Bền với axit...

TS-P68
09,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Hợp kim nhôm Chất liệu ống xả  Inox Độ nhớt cao nhất ( CPS ) 30000 Tổng chiều dài (inch) 53” Hút dầu 30L / phút...

TS-P68V
08,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Hợp kim nhôm Chất liệu ống xả  Inox Độ nhớt cao nhất ( CPS ) 100000 Có thể hút lên cao ( m )  3 -...

SHC-25P
07,Th8,2017

Thông tin chi tiết: Chất liệu máy bơm Nhựa PP Chất liệu ống xả Poly diphenyl sunfua Hút nước ( cc / quay) 280 cc Nhiệt độ cao nhất (...

SHC-25R
06,Th8,2017

Chất liệu máy bơm Poly diphenyl sunfua Chất liệu ống xả Poly diphenyl sunfua Hút nước ( cc / quay) 280 cc Nhiệt độ cao nhất ( 0C ) 100 Độ...

SHC-25T
05,Th8,2017

Thông tin chi tiết: Chất liệu máy bơm Teflon Chất liệu ống xả Teflon Hút nước ( cc / quay) 280 cc Nhiệt độ cao nhất ( 0C ) 100...