Cánh khuấy dạng mở rộng : C5
31,Th5,2017

      C5 Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 10” Lỗ trong(mm) : 12 ~ 20 Chất liệu : Inox Khi khuấy cánh sẽ bung ra, khi ngừng...

Cánh khuấy độ nhớt cao
31,Th5,2017

  A6 Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 12” Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25 Chất liệu : Inox

Cánh khuấy trong phòng thí nghiệm
31,Th5,2017

B6 Đường kính ngoài (inch) : 23 /4” Lỗ trong(mm) : 7 Chất liệu : Inox B7 Đường kính ngoài (inch) : 2” Lỗ trong(mm) : 8 Chất liệu :...

Dạng bánh lái : D5
31,Th5,2017

Đường kính ngoài (inch) : 4” Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25 Chất liệu : Inox

Dạng cánh thủy lực
31,Th5,2017

C4 Đường kính ngoài (inch) : 6”,8”,11”,12”,14” Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25 Chất liệu : Inox C4-4 Đường kính ngoài (inch) : 6”,8”,11”,12”,14” Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25...

Dạng cánh bướm
31,Th5,2017

C6 Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 10” Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25 Chất liệu : Inox Khiến chất khí không thể bay hơi theo đường trục khuấy....

Dạng bảng rộng phẳng : F1
31,Th5,2017

Đường kính ngoài (inch) : 6 ~10” Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25 Chất liệu : Inox Kết hợp tấm chắn giúp tạo lực khuấy mạnh theo chiều từ trên...

Dạng chuyển động nhanh
31,Th5,2017

Dạng chuyển động nhanh : Khi chuyển động với tốc độ nhanh thêm vào chất xúc tác có tác dụng nghiền, tán nguyên liệu màu và tạo nhũ hóa ....

Dạng hỗn lưu
31,Th5,2017

MF1 Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 10” Lỗ trong(mm) : 12 ~ 25 Chất liệu : Inox E2 Đường kính ngoài (inch) : 10” Lỗ trong(mm) : 16...

Dạng cánh nghiêng
31,Th5,2017

A7 Đường kính ngoài (inch) : 6” Lỗ trong(mm) : 12 ~ 16 Chất liệu : Nhôm AT5 Đường kính ngoài (inch) : 6 ~ 12” Lỗ trong(mm) : 12...

Dạng hai cánh
31,Th5,2017

E1 Đường kính ngoài (inch) : 10 ~ 18” Lỗ trong(mm) : 20 Chất liệu : Nhôm E2 Đường kính ngoài (inch) : 10” Lỗ trong(mm) : 16 Chất liệu...