Cánh khuấy trong phòng thí nghiệm

B6

Đường kính ngoài (inch) : 23 /4”

Lỗ trong(mm) : 7

Chất liệu : Inox

B7

Đường kính ngoài (inch) : 2”

Lỗ trong(mm) : 8

Chất liệu : Inox

HOTLINE: 0909 989 088 越文 - 0909 988 099 中文