Spray Gun
14,Aug,2017

W99-S Suction 700cc W99-IS Suction 1000cc Model   Method Volume Dia. (mm) Air Press (L/mm) Spray (ml/mm) Breadth (mm) W99-S8M Gravity with 250cc or 400cc Cup 0.8 210-240 160-180 180-200 W99-S10M 1.0 240-270...

Drum Opener For 5 Gallon
14,Aug,2017

F5  Material : Cast Iron Mass : 1 kg Length : 23 cm F5 - R Material : Iron Mass : 1.1 kg Length : 37 cm F5 - G Material :...

Pressure tank
02,Jun,2017

Đặc điểm và công dụng của thùng áp suất : Đặc điểm: Hầu hết bình chứa sơn của súng phun không vượt quá 1 lít, sử dụng thùng áp suất...

Trolley dynamometer for 200 liter tank
02,Jun,2017

TU  Máy trộn khí động nâng hạ dạng xe đẩy kết hợp motor pit tông Kết hợp motor khí động pit tông 1hp Kết hợp motor dạng cánh quạt đạt...